Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rekisteriseloste

Laatimispäivä: 20.08.2018

Rekisterin pitäjä:

tmi Tatjana Sappinen

Vahdontie 1509, 21310 Vahto

p. 0415023929 tai tatjana.sappinen@hotmail.com

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tietoja kerätään laskutusta sekä yhteydenottoa varten, esimerkiksi peruutus tai muistutustilanteissa. Lisäksi tietoja kerätään viranomaisten asettamien velvoitteiden täyttämiseksi sekä asiakkaan terveydenhoidon tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan nimi, yhteystiedot, sairaudet, mahdolliset leikkaukset ja tapaturmat, lääkitys ja muut hoidon kannalta oleelliset tiedot. Kertomus suoritetusta hoidosta ja hoidon tuloksista, mahdollisista muutoksista sekä kirjauksen päiväys.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan, jos asiakas ei ole itse kykeneväinen antamaan tietojaan, ne kysytään hänen edustajaltaan. Edustajan nimi ja yhteystiedot sekä asema suhteessa asiakkaaseen käy ilmi asiakasrekisterin ”esitiedot”-kohdasta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakas (tai hänen edustajansa) saa halutessaan mukaansa kopion asiakaskäynnistään asiakasrekisteriin kirjatuista tiedoista. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muutoin kuin lain velvoittamana asiakkaan (tai hänen edustajan) pyynnöstä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalisessa muodossa olevaa rekisteriä säilytetään lukitussa kaapissa ja sitä käsittelevät vain asiakkaita hoitavat henkilöt . Meitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

ATK:lle tallennetut tiedot säilytetään valvotussa atk-verkossa olevalla palvelimella ja ne ovat vain hoitohenkilöstön käytössä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: 

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa rekisterissa olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle etukäteen suullisena tai kirjallisena. Tietojen tarkastus tapahtuu ennalta sovitun käynnin yhteydessä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, kuin kohdassa 'henkilötietojen käsittelyn tarkoitus' on määritelty. Suoramarkkinointiin käytetään sähköpostiosoitetta vain, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?